Kontakt

Bergen og Omland Havnevesen

Nils Møllerup, leder havnedrift

Telefon:55 56 89 64, Mobil: 90 12 46 06, E-post: nils.mollerup@bergen.kommune.no

Svein Erik Malkenes, maritim leder og beredskapsansvarlig

Telefon: 55 56 89 83, Mobil. 92 43 56 99

Lise H. Selvik, eiendom, utleie, parkering

Telefon. 55 56 89 69, Mobil: 48 21 50 40 , E-post: lise.h.selvik@bergen.kommune.no

Andreas Dyrdal, byggteknisk leder

Telefon: 55 56 89 55, Mobil: 91 64 17 46

Anne-Therese Korsmoe, juridisk rådgiver  farvannsforvaltning. Tiltak i sjø

Telefon: 55 56 89 52

Helen Hovland, markedsansvarlig cruise

Telefon: 55 56 89 65, Mobil: 95 98 99 65

MEDIEKONTAKT

Astrid Tomassen, kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 97 67 71 33, E-post: astrid.tomassen@bergen.kommune.no

BERGEN HAVNEVAKT

Tel: 5556 8980 – 959 89 980

VHF: kanal 12 og 16

havnevakt@bergen.kommune.no-5556 8980 -959 89 980

TRAFIKKAVDELINGEN    

trafikkhavn@bergen.kommune.no-5556 8962

Kaibestilling, arrangementer, skipsdåp og andre tjenester.

HAVNEDRIFT

havnesentral@bergen.kommune.no-55568982 – 55568955

Henvendelser vedr. vedlikehold av bygg, kai, vann, avfall og renhold av kaier.

ADRESSE

Kontoradresse: Nøstegaten 30, 5010 Bergen

Postadresse: Postboks 6040, 5892  Bergen

Fakturaadresse: Postboks 6225, 5893  Bergen

Tel:     +47 5556 8950

Fax:     +47 5556 8986

Organisasjonsnr:      970 970 347

E-post: bergen.havn@bergen.kommune.no

Kunde e-post: okonomi.havn@bergen.kommune.no

Leverandør e-post: agresso.leverandor@bergen.kommune.no