Lokaler

Bergen og Omland havnevesen (BOH) eier og drifter en stor mengde næringseiendom. 

De fleste eiendommene ligger i Bergen sentrale havn, men BOH har også ervervet eiendommer på Mongstad, Vardetangen og på Flesland. På Mongstad og Vardetangen er det bygget kai, mens tomten på Flesland ligger ubenyttet. Eiendommene i Bergen sentrum er i hovedsak bebygget med havneskur og kaier.

Bygningsmassen består av  i overkant av 50.000 kvadratmeter kontorer/lagerskur. I tillegg leier BOH ut betydelige mengder kaiareal til havnens brukere.