Forhåndsmelding/Port arrival notification

Navn på skip / Vessel name:

IMO nummer / IMO number:

Kallesignal / Call sign:

ISPS-skip / ISPS vessel:

E-post skip / vessel email:

Telefon / Telephone:

Agent, fakturaadresse / Agency, invoice address:

Ankomst dato, tid / ETA:

Dypgående ved ankomst / Draft upon arrival::

Avgang dato, tid / ETD:

Siste havneanløp / Last port of call:

Siste havn sikkerhetsnivå / Last port security level::

Neste havneanløp / Next port of call:

Avgang dato, tid / ETD:

Formål med anløp/Description of activities:

Mannskapsliste/Crew list:

Marsec: