Tilbud og tjenester

Vestlandets viktigste knutepunkt

Bergen Havn er det naturlige utgangspunktet og det mest kostnadseffektive alternativet for distribusjon av varer til og fra Vestlandet. Havnen er Norges en av Norges største og mest trafikkerte godshavner og er den viktigste basen for forsyninger til offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

Fra Bergen Havn er det direkte tilgang til:

En moderne havn med stor kapasitet

Bergen Havn er en moderne godshavn som kan håndtere alle typer last. Havnen kjennetegnes av god tilrettelegging og profesjonell og rask service. Bergen Havn er isfri og har ingen tidevannsproblemer.

Bergen Havn tilbyr:

Service døgnet rundt

Bergen Havn er åpen for lasting og lossing døgnet rundt. Havnen har stor lagringskapasitet, også for langtidslagring. Et omfattende apparat av vare- og tjenesteleverandører dekker ethvert behov for service og utstyr.

I Bergen finner du blant annet:

For mer informasjon om godshåndtering ved Bergen Havn, kontakt:

Frode Sagmo
Tlf. 55 56 89 64
E-post: frode.sagmo@bergen.kommune.no