Informasjon om Sykkel VM 2017

Sykkel VM arrangeres 16.-24 september i Bergen.

Trafikk og havnedrift generelt
BOHs aktiviteter vedrørende rutetrafikk Strandkaien, daglige avganger Fjordline og Hurtigruten går som normalt. Godstrafikk og øvrige maritime anløp blir ivaretatt som normalt under forutsetning av at øvrig landbasert trafikk ikke blir påvirket i form av forsinkelser/mangel på fremkommelighet/tilgang til BOH områder.

Fritidsbåter og andre fartøy

Politiet har besluttet å stenge småbåthavnen i Vågen under arrangementet. Vågen ble stengt natt til 15.september, og den åpner igjen 24/9 kl. 24:00(natt til mandag)

Alternativ småbåthavn vil være på Marineholmen innerst i Puddefjorden. Der vil GC Rieber kunne tilby 100-150 småbåtplasser i perioden.

Her vil det være «første mann til mølla» prinsippet som gjelder, og brukerne vil være forpliktet til å benytte appen «GOMARINA» som betalingsløsning.

For å lese mer om gjestehavnen og betalingsløsningen, gå inn på https://gomarina.com og søk opp Marineholmen Gjestebrygge.

Cruise

Under sykkel VM flyttes all cruisetrafikk fra Skolten/Bontelabo til Jekteviken. (5 anløp)

Vi har 3 snuhavns anløp under sykkel VM

  1. Viking Sea fra 16-18. september (snuhavn)
  2. Aidacara 19. september
  3. Fram fra 20-21. september (snuhavn- utføres på hurtigruteterminalen)
  4. Magellan 21. september
  5. Viking Star fra 22-24. september

Beredskap

BOH vil som normalt inneha døgnbemannet vaktfunksjon i havnevakten , og det henstilles til våre brukere å ta kontakt med havnevakten dersom det skulle være spørsmål.

BERGEN HAVNEVAKT

Tel: 5556 8980 – 959 89 980

VHF: kanal 12 og 16

Mer informasjon:
Sykkel VM hovedside
Sykkel VM infoside med kart