Informasjon om Sykkel VM 2017

Sykkel VM arrangeres 16.-24 september i Bergen.

På denne siden vil Bergen og Omland havnevesen(BOH) informere om hva som vil skje i havnen under arrangementet. Informasjonen oppdateres fortløpende

Trafikk og havnedrift generelt
BOHs aktiviteter vedrørende rutetrafikk Strandkaien, daglige avganger Fjordline og Hurtigruten planlegges å gå som normalt. Godstrafikk og øvrige maritime anløp blir ivaretatt som normalt under forutsetning av at øvrig landbasert trafikk ikke innvirker på disse operasjoner i form av forsinkelser/mangel på fremkommelighet/tilgang til BOH områder.

Fritidsbåter
Politiet har besluttet å stenge Småbåthavnen i Vågen  for småbåter under arrangementet. Det betyr at fartøy uten forhåndstillatelse fra BOH vil ikke ha adgang til Vågen. BOH er i dialog med blant andre Rieber eiendom om fritidsbåtplasser i Puddefjorden/Solheimsviken.  Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Maritim
Vågen kaifronter og BOH bak-arealer fra Skolten (Festningskaien nord)  til Mathallen disponeres gjennom egen avtale med hovedarrangøren Bergen 2017. Eventselskapet Possibility har videre ansvaret for arenaplanen og vil i samarbeid med BOH sørge for at skip som anløper arrangementet plasseres på best mulig måte av hensyn til nyttetrafikken og beredskap.

Beredskap
BOH vil som normalt inneha døgnbemannet vaktfunksjon i Havnevakten , og det henstilles til våre brukere å ta kontakt med Havnevakten dersom det skulle være spørsmål.

BERGEN HAVNEVAKT

Tel: 5556 8980 – 959 89 980

VHF: kanal 12 og 16

Mer informasjon:
Sykkel VM hovedside
Sykkel VM infoside med kart