Landstrøm

Oversikt

BOHs tilkoblingspunkt for landstrøm på Skolten kan levere 50 eller 60hz og 440 eller 690V. En kabeltrommel på kaien tilbyr to kabler, hver på 30m.

Spenning kVA Ant.
kabler
Strøm per
kabel
Total
strøm
440V 250kVA 1 328 328A
440V 500kVA 2 328 656A
690V 390kVA 1 328 328A
690V 750kVA 2 314 628A

Aktuell spenning og frekvens velges på et panel tilknyttet kabeltrommelen.

 

Prising

Energiprisen er NOK 1,00 eks.mva/ kWh (september, 2015). Prisen kan justeres, avhengig av endringer i markedspris for energi.

 

Verifikasjon og opplæring

BOH ønsker en samsvarserklæring som viser at skipets landstrømsgrensesnitt er konformt med NEK IEC 80005-3.

Verifikasjonen kan gjennomføres ved hjelp av et selskap/konsulent med erfaring fra relevant skipsinstallasjon og kunnskap om standarden eller ved at rederiet sender annen dokumentasjon. Dersom skipet er kompatibelt kan samsvarserklæring sendes til BOH på epost.

Opplæring i bruk gis ved skipets anløp til kai. Om det siste er ønskelig, kontakt Havnevakten før anløp.

 

Dokumenter

 

Kartmeny