Bergen havn digitaliserer

Publisert 31. oktober 2017

Skipsanløp, godsdata, tilkobling til landstrøm. Dette er noen av tjenestene som nå blir digitaliserte i Bergen havn.

Den nye havnestyringsløsningen Portwin 5 er en helt ny skybasert løsning som har gjort hverdagen enklere for både brukere og kunder av havnen, og for havnen selv.

– Det som tidligere har vært rapportert til havnen via telefon og mail, skal vi nå få overført digitalt, sier Stein Hauge, prosjektleder for det nye systemet i Bergen og Omland Havnevesen.

I havnen betyr oppgraderingen av havnedriftsystemet automatisering av skipsanløp, tjenester, godsdata, selvbetjent landstrømforbruk fra skip og kobling mot regnskap og faktura.

Skal skip ha levert en tjeneste, kan de nå trykke på en knapp i stedet for å fylle ut et papir.

Målet med automatiseringen er å forbedre seg

– Dette sparer oss for mye manuelle rutiner. Det blir også bedre datakvalitet og mer effektivt, og reduserer tastefeil, understreker Stein Hauge

Først ute var integrasjonen med landstrømanleggene, men fremover rulles ulike havnetjenester ut fortløpende.

Løsningen er utviklet av Kristiansand-selskapet Seamless, som igjen er eid av Grieg Logistics og Christian Michelsens Research (CMR)

Flere private og offentlige havner i Norge bruker deres samhandlingsplattform Portwin i havnedriften. Fleksibiliteten til det oppgraderte nettbaserte logistikkverktøyet gjør at det kan brukes fra hvor som helst og på alle type enheter. Det har også vært viktig at en stor havn som Bergen har gått i bresjen som pilothavn for utviklingen.

Gå til arkiv