Ledig stilling

Publisert 23. august 2017

Bergen og Omland havnevesen har ledig stilling som juridisk rådgiver - farvannsforvaltning.

Bergen og Omland havnevesen (BOH) forvalter et av Nord-Europas største havnedistrikter. BOH er en interkommunal bedrift og omfatter Bergen og 10 omlandskommuner. BOH skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i sjø iht. Lov om havner og farvann. BOH skal videre bidra til næringsutvikling i regionen og har ansvar for planlegging, utbygging og drift av alle offentlige trafikkhavneanlegg i distriktet.  I tillegg utfører selskapet en rekke sikkerhets– og beredskapsoppgaver knyttet til maritime aktiviteter. Bedriften har 52 ansatte, og en årlig omsetning på ca. NOK 155 millioner. Mer informasjon om virksomheten finner du på www.bergenhavn.no.

 

Ved Bergen og Omland havnevesen har vi ledig stilling som:

 

JURIDISK RÅDGIVER – FARVANNSFORVALTNING

 Ansvar og oppgaver:

– Behandle søknader om tiltak i sjø

– Skrive uttalelser til arealplaner

– Rådgivning i forvaltningsspørsmål, samt annen juridisk rådgivning

 

Arbeidet omfatter klagebehandling, innkreving av saksbehandlingsgebyr, vurdering av saker om fartsbegrensning, farvannsmerking mm., og innebærer befaringer, samt utstrakt kontakt med søkere og andre offentlige instanser.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Master i rettsvitenskap

– Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke.

 

Ønskede personlige egenskaper

– Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og systematisk

– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

– Gode datakunnskaper

– Beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Ansettelse skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår for arbeidstakere i Bergen kommune. Pensjonsordning. Ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder stab.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse snarest.

 Søknad med utfyllende CV sendes til: monica.sigvaldsen@bergen.kommune.no,

eller Bergen og Omland havnevesen, Postboks 6040, 5892 BERGEN

Kopier av vitnemål og attester ønskes først ved eventuelt intervju.

For spørsmål om stillingen, kontakt Eli K. Reigstad på tlf: 90162123.

 

Søknadsfrist: 10. september.

Gå til arkiv