Flytende søppelsanker i Vågen

Publisert 21. april 2017

BOH går nye veier for å fjerne marin forsøpling. Benytter elektrisk søppelsanker i Vågen

«Port Bin» er utviklet av den Sandefjord-baserte bedriften Spill Tech, og prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen (BHO) og Stop Wasting Plastic.

Hensikten med Port Bin er å samle inn flytende søppel før det synker til bunns. I bunnen av søppelsankeren er det en motor som danner et sug og trekker til seg avfall. Å samle inn flytende søppel er et ledd i gjøre havnen renere.

Utstyret er bygget på en tilpasset oljevernteknologi og skal forhåpentligvis gi et lite bidrag til en renere havn og et bedre miljø
I Bergen er det foreløpig havnevesenet som har ansvaret med å se til og tømme den marine avfallssamleren.

– Vi tømmer den fra tre til ti  ganger i døgnet, avhengig av hvor full den er. Når vi har et klarere bilde på hvor mye avfall det er snakk om, vil vi evaluere hvordan prosjektet skal driftes videre, sier fagleder i Bergen og Omland havnevesen, Andreas Dyrdal.

 

 

Gå til arkiv