Flytende søppelbøtte i Vågen

Publisert 21. april 2017

BOH går nye veier for å samle opp avfall i sjøen. Torsdag ble en flytende søppelsanker plassert i Vågen

– Vi ønsker å bidra til å fjerne marin forsøpling, forteller Andreas Dyrdal i BOH.

Port Bin, som søppelsankeren heter er et utviklingsprosjekt mellom den Sandefjord-baserte produsenten Spill Tech, Sandefjord kommune /Sandefjord Havn og Innovasjon Norge.

Det er første gang denne type teknologi tas i bruk i Bergen, og nå skal den testes ut i Bergen havn

Stort engasjement

Etter hendelsen med gåsenebbhvalen i februar, ble det skapt et stort engasjement mot marint søppel blant bergenserne. På kort tid ble det bestemt at Bergen skulle teste ut løsningen med Port Bin. Byrådsavdeling for klima, miljø og næring har vært sentral i prosessen, og har samarbeidet med BOH og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).

Oppsamleren er nå plassert i havnebassenget ved Torget. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Dette er en såkalt vrakvik, der det ofte samler seg mengder av avfall. Det er et viktig poeng å få fjernet søppelet så raskt som mulig. Etter en stund vil det synke til bunns, og da er det langt verre å få tak i det.

Må tømmes ofte

– Vi er spente på hvordan Port Bin vil fungere. Nå skal dette testes ut, så får vi vurdere om den skal flyttes til et annet sted etter hvert, sier fagleder Andreas Dyrdal i Bergen og Omland Havnevesen. BOH skal ha det daglige ansvaret for tilsyn og tømming, og bøtten vil bli tømt et par ganger om dagen.

Fakta om Port Bin:

Port Bin er basert på tilpasset oljevernteknologi, og fungerer etter samme prinsipp som en overløpsskimmer. Selve produktet er konstruert som en flytende ring med en kurv under. Det fungerer ved at vannet under ringen pumpes bort, og nytt vann strømmer over ringen. Hvis det er søppel i vannet, vil dette fanges opp og lagres i kurven.

 

Gå til arkiv