Green Cruise Port

Publisert 8. november 2017

Årets viktigste grønne møteplass for morgendagens havner pågår i regi av BOH i Bergen 8.og 9.november
Bergen og Omland Havnevesen (BOH) leder arbeidet om å etablere bærekraftige forretningsmodeller for landstrøm til cruiseskip på vegne av nær 20 havner i Europa, og dette blir diskutert og jobbet videre med 8.november dagen. Den 9. november avholdes Green Port Day – en konferanse hvor viktige aktører forteller om sine prosjekter rettet mot utviklingen av en grønnere havn.

Dette er en unik mulighet til å få siste nytt om hva som skjer innen arbeidet, og høste erfaringer fra utviklingen av grønne havner over hele verden.

På Green Port Days 8.-9. november samles sentrale samarbeidspartnere, brukere og internasjonale teknologimiljøer til konferanse om utviklingen av grønne havne-løsninger.

Den 8. november avholdes Green Cruise Port Workshop –  Bergen og Omland Havnevesen (BOH) leder arbeidet om å etablere bærekraftige forretningsmodeller for landstrøm til cruiseskip på vegne av nær 20 havner i Europa, og dette blir diskutert og jobbet videre med denne dagen. Den 9. november avholdes Green Port Day – en konferanse hvor viktige aktører forteller om sine prosjekter rettet mot utviklingen av en grønnere havn. .

 

Gå til arkiv