Innfører cruise-tak

Publisert 9. oktober 2017

Bergen kommune har blitt enige med BOH og Bergen reiselivslag om et tak på antall cruiseskip og passasjerer i Bergen.


-Vårt felles mål er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Da må vi sørge for at cruisetrafikken holdes på et håndterbart nivå uten de store opphopingene. Derfor er vi blitt enige om et tak på maks fire skip og maks ni tusen passasjerer per dag, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland. Taket vil gjelde umiddelbart for nye bookinger. Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år frem i tid, så endringene vil ikke trå fullt ut i kraft før i 2020. Cruise-taket er midlertidig i påvente av at byrådet fremmer en egen sak for bystyret om et permanent tak.

– Det historiske sentrum er en ikke-fornybar ressurs for Bergen. Det er den spektakulære kombinasjonen av byens kulturarv og natur cruiseturistene kommer for å se, og det finnes en grense for hvor mange turister Bryggen og Vågsbunnen tåler på en gang. Jeg er glad for at Bergen havn, Reiselivslaget og kommunen er samlet om dette bærekraftige målet, sier Andersland.

-Et tak på antall skip og passasjerer vil både gi bedre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som en fremtidsrettet og visjonær by, sier styreleder i Bergen og Omland havnevesen, Jan Erik Kjerpeseth.

Gå til arkiv