Kystlast- prosjekt med mål om mer sjøtransport

Publisert 29. august 2017

BOH er med i prosjektet KYSTLAST som skal finne løsninger for sjøtransport av kystlast.


Sandnes havn har startet prosjektet KYSTLAST hvor havner, rederier og alle aktører i transportkjeden skal samarbeide om å finne konkurransedyktige løsninger for konkret sjøtransport av kystlast.
Havnene som deltar er Sandnes(prosjekteier), Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Moss, Trondheim, Ålesund. Videre også deltar Nor Lines, Norske havner og Kystrederiene.
– Havnene vet mye om generell godsmengde på sjø, vei og bane, men for lite om hvorfor vi mister de konkrete lastene sier Thor Thingbø som er havnesjef i Sandnes og initiativtaker til prosjektet. Aktørene har bare ansvaret for sin lille del og det er ofte liten tilbakemelding på hvorfor det konkrete transportoppdraget går på vei.
Prosjektet KYSTLAST skal være av begrenset omfang og ha fokus på konkrete lastene mellom kystbyer, inkludert utlandet, hvor konkurransen med bil er stor. Hvorfor valgte den aktuelle kunden å ta denne lasten på vei? Var det pris eller andre hensyn som ble avgjørende?
– Et tiltak som er viktig i konkurransen mellom vei og sjø er at vi forenkler prislisten slik at det blir enklere å prise forsendelser, sier leder for havnedrift i BOH Nils Møllerup.

Prosjektets hovedaktiviteter er:
1. Finne aktuelle laster i konkuranseflaten med lastebil
2. Analysere lastene
3. Finne gode løsninger
4. Beskrive god praksis for kystlast med gode eksempler
5. Definere tiltak for økt konkurranseevne for sjøveien
Prosjektet mottar støtte fra Kystverket og vil pågå høsten 2017.

Gå til arkiv