Landstrøm til cruise inn i statsbudsjettet

Publisert 23. november 2017

Stortinget vil utvide Enovas mandat til å omfatte utbygging av landstrøm for cruiseskip

Regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og Krf ble i går enige om forslag til neste års statsbudsjett. I budsjettforliket har partiene blitt enige om at følgende formulering blir tatt inn i budsjettavtalen; «Stortinget ber Regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm til cruiseskip i kommunal eller privat regi».

-Budsjettforliket er positiv lesning for BOH og våre ambisjoner for landstrømanlegg til cruiseskip, sier direktør i Bergen og Omland havnevesen, Johnny Breivik.

Bergen havn har suksess med landstrøm til offshorefartøy og Hurtigruten. Den største gevinsten vil imidlertid kunne komme fra landstrøm til cruiseskip. Dette krever investeringer. Enova sin ordning med støtte til bygging av landstrømanlegg gjelder kun for offshoreskip, men det siste året har mange gode krefter i Bergen dratt lasset sammen for å synliggjøre mulighetene for slike anlegg for cruise.

-Bergen er Norges største cruisehavn og er godt egnet som testpilot for en norsk satsning på landstrøm til cruiseskip. Bergen Havn ønsker å ta denne oppgaven, sier miljøleder Even Husby i BOH.

Investeringskostnadene er den største barrieren for å bygge landstrømanlegg. Teknologien er tilgjengelig, og det er etablert standarder for landstrømstilkobling. Tilkobling til tre cruiseskip parallelt koster ca 140 millioner kroner.

BOH jobber nå sammen med BKK og andre fagmiljøer for å utarbeide et godt grunnlag for søknad om støtte til landstrømanlegg for cruiseskip.

-Med disse positive signalene vil vi også ta initiativ overfor cruiserederiene for å få de til å tilrettelegge skipene for mottak av landstrøm, sier Johnny Breivik.

Gå til arkiv