Luftmålinger i Bergen havn

Publisert 5. januar 2018

Bergen og Omland havnevesen har i samarbeid med Nansensenteret utviklet et nytt beredskapssystem for temperaturinversjon.

Masterstudent Karoline Seilen, og forsker ved Nansensenteret Tobias Wolf-Grosse målte inversjon i Bergen Havn

BOH har i et års tid samarbeidet med Nansensenteret om å utvikle et system for risikovurdering av hvordan skip påvirker ulike bydeler i Bergen i perioder med luftforurensning.

Systemet går ut på at når meteorologene melder om perioder med høy luftforurensning vil Nansensenteret analysere om skip ved ulike kaiområder påvirker bydeler i Bergen. Dette gir grunnlag for at vi kan benytte informasjonen til å flytte skip, eller oppfordre skipene til å søke andre havner.

– Nå begynner vi endelig å få en faktabasert vurdering istedenfor at vi antar, sier miljøleder i Bergen Havn Even Husby.

Umiddelbare tiltak er viktig, men desto viktigere er satsningen på grønn skipsfart og landstrømløsninger. BOH jobber med å få flere rederier med på en slik satsning, sier Husby.

 

 

 

Gå til arkiv