Millioner i støtte til landstrøm i Bergen

Publisert 27. juni 2017

Enova har tildelt Bergen og Omland havnevesen 16,1 millioner kroner til utbygging av tre nye landstrømanlegg.

– Med dette vil Bergen Havn være meget godt rustet til å tilby landstrøm til offshoreskipene i fremtiden, sier konstituert havnedirektør Ulrik Jørgensen.

De nye Enova-midlene gjør det mulig å bygge ut nye landstrømanlegg på Dokken, Nykirkekaien og Festningskaien. Fra før er det tre landstrømanlegg for offshore på Skolten. I tillegg bygger BOH som den første norske havnen et landstrømanlegg til Hurtigruten . Målet er mellom seks og ni ferdig utbygde anlegg i løpet av 2018.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, og Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten.

Når det gjelder cruiseanlegg fikk BOH avslag på sin søknad.  Dette var forventet, da Enovas finansieringsordning ikke er tilpasset cruise.

– Vi jobber bredt og internasjonalt for å fremme landstrøm også til cruisenæringen, opplyser Ulrik Jørgensen.

 

Gå til arkiv