Opprydding i Puddefjorden

Publisert 5. juli 2017

I sommer starter arbeidet med å rydde skrot og legge ren, ny sjøbunn i Puddefjorden.Sjøbunnen i Puddefjorden har lenge vært forurenset av miljøgifter etter tidligere tiders industrivirksomhet. Nå starter et omfattende arbeid med tildekking av sjøbunnen for å gjøre fjorden ren.

Tiltakene i Puddefjorden er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Miljødirektoratet.

Bergen kommune og Bergen og Omland havnevesen tildeles 112 millioner kroner av staten, og bidrar selv med 25 % av oppryddingskostnadene.

Fylkesmannen i Hordaland er myndighet for tiltaket, og har gitt tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn. Tiltakene vil pågå frem til desember 2018.

Les mer her:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/renerehavn/10429

Gå til arkiv