Sidemeny

Arkiv

Nytt landstrømsanlegg på Skolten

Bergen og Omland havnevesen har i dag utplassert et nytt landstrømsanlegg på Skoltegrunnskaien.Marinestyrken på besøk i Bergen

Denne helgen har Bergen besøk av Natos stående marinestyrke.

Cruisestrategi vedtatt

Bergen bystyre har vedtatt cruisestrategi for Bergen 2016-2020

Cruisesesongen snart i gang

1.februar klapper Balmoral som det første cruiseskipet for sesongen til kai i Bergen. 2017 blir "all time high" for Bergen som cruiseby.

1,7 millioner kroner til havnesamarbeid

Bergen og omland havnevesen (BOH) har som prosjektansvarlig mottatt tilsagn om tilskudd på 1,7 millioner kroner fra Kystverket til å utvikle et digitalt informasjonssystem for håndtering av godsdata.

Mange besøker Sjømannssenteret

Siden åpningen i slutten av mai har Sjømannssenteret på Festningskaien hatt over 3000 besøkende frem til slutten av cruisesesongen.

God jul og godt nyttår 2017

Bergen og Omland havnevesen ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår 2017!

BOH får Enova-støtte til landstrøm

Enova har tildelt Bergen og omland havnevesen (BOH) 6,7 millioner kroner i støtte til å bygge ut landstrøm for Hurtigruten

Eierløse båter et økende problem

Båteiere som dumper fritidsbåtene sine langs kysten av Hordaland er et stadig økende problem. Båtene forsøpler og det koster det offentlige dyrt.

Tidenes cruisesesong

Satsingen til Viking Cruises i Bergen sørger for tidenes cruiseseong i 2017, skriver BA