Sidemeny

Arkiv

Mange besøker Sjømannssenteret

Siden åpningen i slutten av mai har Sjømannssenteret på Festningskaien hatt over 3000 besøkende frem til slutten av cruisesesongen.

God jul og godt nyttår 2017

Bergen og Omland havnevesen ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår 2017!

BOH får Enova-støtte til landstrøm

Enova har tildelt Bergen og omland havnevesen (BOH) 6,7 millioner kroner i støtte til å bygge ut landstrøm for Hurtigruten

Eierløse båter et økende problem

Båteiere som dumper fritidsbåtene sine langs kysten av Hordaland er et stadig økende problem. Båtene forsøpler og det koster det offentlige dyrt.

Tidenes cruisesesong

Satsingen til Viking Cruises i Bergen sørger for tidenes cruiseseong i 2017, skriver BA

Kontrakt på bygging av landstrømsanlegg

Bergen og Omland Havnevesen har tildelt Apply Rig & Modules kontrakt på etablering av landstrømsanlegg for Hurtigruten i Bergen.

Ledig stilling

Ved Bergen og Omland havnevesen har vi ledig stilling som HMS- og sikkerhetsleder for snarlig tiltredelse.

Fjord Line utvider lugarkapasiteten med over 20 prosent

Økt etterspørsel har medført sprengt kapasitet i høysesong og helger. Derfor bygger Fjord Line ut lugarkapasiteten på de to miljøvennlige cruisefergene, som trafikkerer mellom Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund.
Støtteordning for mer miljøvennlig frakt godkjent

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag gitt grønt lys til en norsk støtteordning for sjøtransport som skal fremme mer miljøvennlig frakt.

Rydder i havnen

Stokker, tønner og forlatte båter. I Bergen havn ryddes det stadig for å holde farleden fri for drivgods.