Still krav til cruisenæringen

Publisert 13. oktober 2017

Norske havner må tenke nytt og sette krav til cruisenæringen, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Bjørn Egil Pedersen.

Han leverte i mai en rapport på vegne av Sjøfartdirektoratet til Klima- og miljødepartementet med konkrete forslag til tiltak som skal redusere forurensning fra cruiseskip og annen skipsfart i de norske verdensarvfjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

Oppdraget til direktoratet er å bruke rapporten som grunnlag for å lage forslag til regelverk for verdensarvfjordene. For å få frem så mye informasjon som mulig, gjennomfører direktoratet nå møter med både nasjonale og internasjonale cruiseselskaper, lokale myndigheter og andre interessenter som en forberedelse til regelverksutformingen.

Utkastet til nytt regelverk skal på høring våren 2018, og målet er at det skal være på plass fra 1.januar 2019.

Direktoratet foreslår mellom annet at skipene skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx, at skipene kun tillater bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold, reduksjon i antall skipsanløp totalt eller per dag, og at synlige utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet.

Flere av disse kravene mener Pedersen også kan gjelde generelt for all cruisetrafikk i Norge, ikke bare for fjordene.

– Krav om rensesystemer, å benytte drivstoff med lavt svovelinnhold, og reduksjon i antall skipsanløp per dag er tiltak som kan gjelde for alle skip som kommer til Norge. Uavhengig av regelverket mener Pedersen at norske havner må gå sammen om å kreve mer fra cruisenæringen, ikke bare legge til rette for den.

– Vi ser at det mange steder i sommersesongen kommer mange tusen passasjerer og flere cruiseskip på en dag, mens det andre dager ikke kommer noen. Hvorfor kan man ikke organisere det slik at det blir en bedre balanse, og at det fordeler seg jevnere? Cruisepassasjerer ønsker heller ikke masseturisme. De gremmes av køer og fulle butikker. Vi har fått tilbakemeldinger fra turister om at de mener det blir for mye.

Hvor mange skip tåler man innerst i en fjord, eller i Bergen by, spør Pedersen. Det bør tenkes nytt og stilles krav. Norske havner har nok vært litt for snille. Han understreker samtidig at for å kunne stille strengere krav så må man tenke langsiktig. Det nytter ikke å komme med nye krav over natten. Cruiserederiene planlegger gjerne flere år frem i tid, og de trenger forutsigbare avtaler. Derfor er det viktig at havnene også planlegger langsiktig, og samarbeider med andre havner både nasjonalt og internasjonalt.

 

Gå til arkiv