Dette er BOH

Bergen og Omland havnevesen er en interkommunal bedrift som består av medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner. Bergen og Omland havnevesen er organisert med havnerådet som øverste organ, og et havnestyre

De viktigste oppgavene til Bergen og Omland havnevesen er å fremme sjøtransporten og å ivareta forvaltningsmessige oppgaver etter havne og farvannsloven. BOH skal også ivareta både kundene, eiernes og samfunnets interesser i utviklingen av havnen.

Ledelsen i BOH:

Ulrik Jørgensen, havnedirektør(kst)

Telefon: 55 56 89 77 Mobil: 90 54 46 87. E-post: ulrik.jorgensen@bergen.kommune.no

Anders Langeland, økonomisjef(fung)

Mobil: 92 25 84 85 E-post: anders.langeland@bergen.kommune.no

Nils Møllerup, leder for havnedrift

Telefon: 55 56 89 64 mobil: 90 12 46 06 E-post: nils.mollerup@bergen.kommune.no

Eli Karin Reigstad, avdelingsleder stab

Telefon: 55 56 89 73 Mobil: 90 16 21 23 E-post: eli.Reigstad@bergen.kommune.no

Carl Fredrik Aarø, leder for eiendomsutvikling(kst).

Telefon: 55 56 89 67 Mobil: 95 98 99 67 E-post: carl.aaro@bergen.kommune.no

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER HAVNESTYRET 2016-2019

HAVNERÅDET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER 2016-2019

Saker behandlet i havnestyret
Saker behandlet i havnerådet

TILGJENGELIGE DOKUMENTER:
Arealplan 2014 – 2040 Les her (PDF)
Strategiplan 2009 – 2024 Les her (PDF)
Vedtekter Les vedtekter (PDF)