Fritidsbåter

Velkommen til Bergen havn!

Her finner du brosjyre med informasjon om branninstruks og fortøyning samt kart over gjestehavnen m.m.

Servicesenter for fritidsbåter finnes i 2. etasje i bygningen på Zachariasbryggen, hovedinngang mot Torget.  Her finner du toalett, håndvasker, dusjer, vaskemaskiner og tørketromler.
Gjester til servicesenteret kan bruke toaletter i Plan 1 (KJS sine toaletter) mot å fremvise gyldig adgangskort/nøkkelkort.

Adgangskort/nøkkelkort:  kr. 60,00 (kan benyttes ved senere besøk) kjøpes i Turistinformasjonen eller hos kaibetjent.
Adgangskortet påfylles i antall dager dere ønsker å være i Bergen, pris for dette er kr. 60,00 pr. dag eventuelt kr. 250,00 for pr uke.

PRIS LYSTFARTØY/FRITIDSBÅTER
Gebyr: Ved betaling på betalingsautomat

  • For perioden 1. april – 30. september: Lystfartøy/fritidsbåter under 15 meter som ikke benyttes til ervervsmessig virksomhet, betaler kaivederlag. med kr. 200,- pr. døgn. Fartøyer over 15 meter betaler kr. 300,- pr. døgn (inkl. mva.) pr. døgn.
  • For perioden 1. oktober – 31. mars: er satsene kr. 150,- under 15 m og kr. 250,- (inkl. mva.)  over 15 m.For kaiopphold uten gyldig betalingskvittering  belastes kr. 500,- pr. døgn.

Denne bestemmelsen gjelder ved betaling på betalingsautomat. Ved fakturering benyttes tabell for lystfartøy/yachter i prislisten.

Liggetid utover 7 døgn skal på forhånd avtales med BOH.  Lystfartøy/fritidsbåter kan forlanges flyttet på kort varsel av BOH.

Strømuttak: 100,-  + mva. pr.døgn.

På Torgutstikkeren finner du kortautomat for betaling av kaiavgift og eventuelt strøm.

Ferskvann finnes på Torgutstikkeren og på Bryggen – hvor man selv kan fylle vann. Det er inkludert i kaileien.

Avfallscontainere er utplassert på Torgutstikkeren og på Bryggen.

Septikk tømmestasjon er plassert i bukten mellom Holbergskaien og Munkebryggen.
Tømmestasjon for septikk er vinterstengt i kuldeperioden.  Åpner til påske, om været tillater det, og vil være åpen til oktober.

Miljøstasjonen for farlig avfall finnes på Munkebryggen.

Nye vann- og brannposter er satt opp, samt en del brannslukkingsapparater langs Bryggen og Torgutstikkeren.

Vi henstiller publikum/småbåteierer til kun å bruke vannslanger til VANNFYLLING og brannslanger og pulverapparat ved brann/branntilløp.

Ved ønske om annen kaiplass enn beskrevet i kart, kontakt Havnesentralen på telefon 5556 8980, 
mobil 959 89 980 eller på e-post: havnevakt@bergen.kommune.no

Det er installert trådløs wifi-sone/internett i Turistinformasjonen. Her kan du knytte deg kostnadsfritt opp til internett/WiFi:

Husk:

Vi ønsker deg et hyggelig opphold i Bergen!