Fritidsbåter

Velkommen til Bergen

Her finner du brosjyre med informasjon om branninstruks og fortøyning samt kart over gjestehavnen m.m.

Servicesenter for fritidsbåter finnes i 2. etasje i bygningen på Zachariasbryggen, hovedinngang mot Torget.  Her finner du toalett, håndvasker, dusjer, vaskemaskiner og tørketromler.
Kode for tilgang til servicesenteret finner du under «Informasjon om Bergen Havn» på appen GoMarina, på din betaling for betalt havneavgift, eller ved å kontakte kaibetjenten på mobil 959 89 978, eller havnevakten på tlf. 55 56 89 80.

Gjester til servicesenteret kan bruke toaletter i Plan 1 på Zachariasbryggen etter kl 20.00 mot å fremvise gyldig betaling for havneavgift. Barn må være i følge med voksne

 

PRIS FRITIDSBÅTER
Gebyr:
  • For perioden 1. april – 30. september: Lystfartøy/fritidsbåter under 15 meter som ikke benyttes til ervervsmessig virksomhet, betaler kaivederlag på kr. 200,- per. døgn. Fartøyer over 15 meter betaler kr. 300,- per. døgn  pr. døgn.
  • For perioden 1. oktober – 31. mars er satsene kr. 150,- under 15 m og kr. 250,- over 15 m.For kaiopphold uten gyldig betalingskvittering  belastes kr. 500,- pr. døgn.

Denne bestemmelsen gjelder ved betaling på betalingsautomat eller ved bruk av appen GoMarina. Ved fakturering benyttes tabell for lystfartøy/yachter i prislisten.

Liggetid ut over 7 døgn skal på forhånd avtales med BOH.  Lystfartøy/fritidsbåter kan forlanges flyttet på kort varsel av BOH.

Strømuttak: 100,-  + mva. pr.døgn.(Bryggen, Torgutstikker og Blomstertorget)

På Torgutstikkeren finner du kortautomat for betaling av havneavgift og eventuelt strøm. Og Marina appen kan benyttes til betaling av havneavgift, men kun når strøm ikke skal benyttes.

Ferskvann finnes på Torgutstikkeren og på Bryggen – hvor man selv kan fylle vann. Det er inkludert i kaileien.

Avfallscontainere er utplassert på Torgutstikkeren og på Bryggen.

Septikk tømmestasjon er plassert i bukten mellom Holbergskaien og Munkebryggen.
Tømmestasjon for septikk er vinterstengt i kuldeperioden.  Åpner til påske om været tillater det, og vil være åpen til oktober.

Miljøstasjonen for farlig avfall finnes på Munkebryggen.

Vann- og brannposter er satt opp, samt en del brannslukkingsapparater langs Bryggen og Torgutstikkeren.

Vi henstiller publikum/småbåteierer til kun å bruke vannslanger til VANNFYLLING og brannslanger og pulverapparat ved brann/branntilløp.

Ved ønske om annen kaiplass enn beskrevet i kart, kontakt Havnesentralen på telefon 5556 8980, 
mobil 959 89 980 eller på e-post: havnevakt@bergen.kommune.no

Det er installert trådløs wifi-sone/internett i Turistinformasjonen. Her kan du knytte deg kostnadsfritt opp til internett/WiFi:

Husk:

Vi ønsker deg et hyggelig opphold i Bergen!