Priskalkulator

Regn ut havneleie
Privat Offentlig
Ja Nei

Priser

Hva som regnes for rute-/linjegående fartøy, avgjøres av havnedirektøren.

I tillegg påløper avfallsgebyr på offentlige kaier, samt ISPS gebyr på sikkerhetsgodkjente offentlige kaiområder.

For øvrig viser vi til forskrift om anløpsavgift og priser for Bergen og Omland havn.

For lystfartøy/yacht gjelder ikke priskalkulator.

PRISLISTE fra 01.01.2018
PRISLISTE fra 01.01.2017
FORRETNINGSBETINGELSER
FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT
FORSKRIFT OM SAKSBEHNDLINGSGEBYR

Du trenger Acrobat Reader for å lese dokumentene. Om du ikke har det innstallert på din maskin, kan du laste den gratis ned fra  Adobes sider.