Søknad om salg av fisk fra kai

Følgende betingelser gjelder for salg av fisk og skalldyr ved kai i Bergen havn

1. For å selge fisk ved Bergen havn sine kaier, må det søkes om løyve til BOH

2. Enkel søknad sendes på e-post til havnevakt@bergen.kommune.no

3. Alle data om fartøyet må foreligge, samt informasjon om eier

4. Det må kunne fremlegges godkjent dokumentasjon på dispensasjon fra Vest-Norges Fiskesalgslag(oblat)

5. Salg kan gjennomføres på følgende merkede kaier: a) Sukkerhusbryggen b) Torget

6. Fisker skal melde fra til havnevakt før ankomst og ved avgang på VHF (kanal12) eller på telefon 55 56 89 80

7. Kaileie etter gjeldende prisliste www.bergenhavn.no