Dokken er godt egnet som sted for en marin klynge

Havnedirektør Johnny Breivik ønsker en marin klynge velkommen til Dokken. Men plassering av fremtidig containerhavn må først avklares.