Nytt havnenettverk skal sikre mer gods fra vei til sjø

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Bergen, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke transportløsninger der lastebil, tog og ferge kombineres. Målet er mer transport fra vei til sjø.
Vågen i Bergen

Ny fartsforskrift i sjøen i Bergen

En ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Bergen kommune er vedtatt
Bergen Havn sparer penger og miljø ved bruk av landstrøm

Forslag til ny havne- og farvannslov

Havne- og farvannslovutvalget har nylig presenter forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lovverk.

Hurtigruten på landstrøm for første gang

Hurtigruten har nå fått landstrøm for første gang. Bergen Havn er første havn som tilbyr strøm fra land til Hurtigruten