Bergen Havn bistår under strandryddeuken

I anledning den nasjonale strandryddeuken fra 30.april til 6.mai tilbyr Bergen og Omland havnevesen medlemskommunene gratis hjelp til å frakte avfall fra vanskelig tilgjengelige områder slik som viker, skjær og holmer. Avfallet vil bli hentet av arbeidsbåten Sydnes og fraktet til avtalt deponi.

Slurpen-prosjektet viser resultat

Siden september i fjor har elever fra Rothaugen skole vært med og samlet, registrert, sortert og talt over 12240 gjenstander og over 60 kilo avfall som er samlet inn fra en liten avfallssamler innerst i Vågen. Det meste som flyter i Vågen er plast, tau og tobakksprodukter.
Normand Ranger

Offshoreskip velger landstrøm

Antall offshoreskip som kan koble seg til landstrøm i Bergen havn er økende. En ringerunde som Bergen Havn har gjort til rerederiene som benytter havnen, viser at i løpet av 2018 vil det være minst 21 fartøy som kan benytte landstrømanleggene som bygges i Bergen og langs kysten for øvrig.