NATO styrken kommer på besøk til Bergen i perioden 24-27. august 2018. De vil holde åpe skip på lørdag 25. og søndag 26. august klokken 1300-1600

Fritidsbåter henvises til private marinaer under Fjordsteam

Torsdag 2. agust kl 1700 til søndag ettermiddag 5. august blir kaiene fra Festningskaien til Blomstertorget satt av til Fjordsteam. Dette betyr at det ikke vil plass til fritidsfartøy i Vågen. Fritidsbåter blir henstilt til å benytte seg av de private marinaene i området.