Sjotonnen

Vurderer luftsituasjonen fortløpende

Bergen Havn vurderer nå fortløpende værsituasjonen  med hensyn til tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Vi har en løpende dialog med fartøy i havnen om en eventuell flytting av skip.
Bergen Havn

Øvelse i Bergen Havn

Bergen Havn gjennomfører i morgen en fullskala øvelse i havnen. Øvelsen vil i hovedsak finne sted på Dokken. Både politi og brannvesen deltar under øvelsen som vil pågå i tidsrommet 0800-1400. Driften vil gå tilnærmet som normalt, og øvelsen vil ikke få konsekvenser for publikum eller trafikkavvikling

Årets siste cruiseskip

I dag har vi besøk av årets siste cruiseskip, MS Magellan. Allerede 26. januar 2019 kommer årets første cruiseskip,Viking Sky. Vi har hatt 339 cruiseanløp i år, og for 2019 er det 341 påmeldte anløp. Bergen Havn jobber for en mer bærekraftig…

Christian i tårnet

Alle skip som skal inn og ut fra havnen i Bergen styres fra havnesentralen eller «tårnet» som det også blir kalt i Bergen Havn. -Vi er en travel havn, og det gjør at det er så kjekt å jobbe her sier leder for maritim avdeling, Christian Hafstad.