Torgdagen i Bergen 14 juni 2014

Bergen Havn oppfordrer båtfolket til ikke å besøke småtbåthavnen i Vågen.

Det er så langt ikke innført noe generelt forbud mot å oppholde seg i båthavner eller være på sjøen i egen båt, men Bergen Havn oppfordrer båtfolket om ikke å legge til i Vågen i Bergen. Servicesenteret med dusj, vask og toalett blir holdt stengt på ubestemt tid.

Bergen Havn utpekt som beredskapshavn

Bergen Havn er sammen med Oslo og Tromsø havner utpekt som beredskapshavn etter IHR- forskriften Dette er havner som skal ivareta særskilte oppgaver, slik at de kan håndtere en alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, slik som covid-19. 
Bergen Havn

Redusert tjenestetilbud natt

Bergen Havn er åpen, men vil dessverre ha noe redusert tjenestetilbud fra mandag 23 mars 2020.  Dette innebærer at havnevakten og drifts-avdeling vil være bemannet mellom 07:00 – 23:00 og holde steng om natten.

Hurtigruteskip i Bergen for karantene

I går ettermiddag ble hurtigruteskipet MS Fridtjof Nansen omdirigert til Bergen for karantene. Skipet kom til Jekteviken i Bergen Havn klokken 0800 lørdag morgen.

Rapport fra innsiden av Havila Borg- Vi har ikke fått brakkesyke ennå

12 mann fra tre nasjoner holder stand om bord i Offshorefartøyet Havila Borg som ligger til kai i Jekteviken i Bergen Havn. Mannskapet som kommer fra Færøyene, Polen og Filippinene er rammet av landlovnekten fra 14. mars. De kan ikke forlate ISPS-området, og må derfor holde seg om bord i skipet.

Utenlandsk mannskap kan ikke forlate ISPS området

Bergen Havn har fått en rekke spørsmål som omhandler politiets beslutning om landlovnekt for utenlandsk mannskap på båter. Det dette betyr konkret er at ingen utenlandske besetningsmedlemmer kan forlate aktuelt ISPS-område, men de kan…

Godstrafikken viktig i tiden som kommer

Aktiviteten i Bergen havn er redusert, men godsaktiviteten fortsetter som før. – Havnen har et stort ansvar i denne situasjonen vi nå er i. Vi sikrer varer og forsyninger inn til Bergen. Vi laster og losser skip med kraner, bistår skipene med fylling av vann, og hjelper med andre serviceoppdrag. Og så holder vi hele havnebassenget operativt, sier havnedirektør Johnny Breivik.
Bergen Havn

Informasjon rundt stengning av havnen

Bergen Havn stenges for all internasjonal passasjertrafikk fra mandag kl. 0800, men levering av gods og varer til havnen fortsetter som før

Fjordline stanser seilingene mellom Bergen og Hirtshals fra mandag

Fjordline innstiller alle seilinger mellom Bergen-Stavanger og Hirtshals fra førstkommende mandag  på grunn av korona-situasjonen. Dette gjelder i første omgang i 30 dager. Siste avgang fra Bergen til Hirtshals er søndag 15.mars kl. 1330. Les mer her: https://www.fjordline.com/nb/p/presse-og-media/pressemeldinger/fjord-line-innstiller-seilinger-pa-grunn-av-coronaviruset-etablerer-samtidig-ekstraordinaer-forbindelse-mellom-kristiansand-og-hirtshals

Regler for passasjerer og mannskap på cruise og passasjerskip

Bergen kommune har i dag besluttet at passasjerer på besøkende cruiseskip ikke får komme i land i Bergen. Det betyr at cruiseskip som kommer til Bergen kan få legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord.