Oversiktsbilde cruiseskip i Bergen

Bergen Havn starter nytt selskap

Bergen Havn har opprettet selskapet EPI AS. Selskapet skal videreutvikle verktøyet Environmental Port index (EPI) som måler hvor mye et skip forurenser når det ligger til kai. Målet er å selge løsningen til internasjonale havner.

Bergen Havn får klimapris

Bergen Havn har fått Vestland fylke sin første klimapris. Bakgrunnen for prisen er arbeidet med utvikling og tilrettelegging for landstraum til skip, og for innføring av miljødifferensierte hamneavgifter

Norgescruise fra Bergen i sommer

Hurtigruten og det norskeide cruiseselskapet Seadream Yacht club starter begge opp Norgescruise fra Bergen i sommer. I tillegg starter Fjordline opp igjen sine seilinger mellom Bergen-Stavanger og Hirtshals.

Navneendring fra Bergen og Omland havn til Bergen Havn

Generalforsamlingen i Bergen Havn har vedtatt å forenkle navnet på selskapet, og endrer navnet fra Bergen og Omland Havn AS, til Bergen Havn AS. Det har lenge vært benyttet to navn på selskapet, det offisielle navnet Bergen og Omland Havn AS, og merkenavnet Bergen Havn.