Torsdag 24. januar klokken 1300 klappet cruiseskipet Viking Sky til kai på Skolten. Skipet har snuhavn i Bergen, og 944 passasjerer avslutter cruisereisen her, mens like mange vil gå om bord i skipet lørdag 26.januar for så å reise videre fra Bergen. Det vil i år være 34 snuhavnsanløp i Bergen, noe som er en positiv utvikling med tanke på at cruiseturistene som starter og slutter reisen i Bergen legger mer penger igjen i byen enn om skipet bare ligger til kai noen timer.

Bergen får også i år besøk av mange cruiseturister og mange cruiseskip, og det er en balansekunst å spre skipene på dager og måneder for at miljøavtrykket i byen ikke skal bli for massivt på enkelte dager.

-Det er derfor bra at vi ser en trend hvor flere og flere skip ønsker å besøke Bergen på andre tider av året enn sommermånedene, sier havnedirektør Johnny Breivik. I tillegg til å jobbe for en spredning av skip og passasjerer setter Bergen Havn i gang bygging av Europas største landstrømanlegg til cruiseskip som skal stå klart i 2020.

Det nye systemet for måling av cruiseskipenes miljøavtrykk i havner EPI er også ferdig utviklet og skal tas i bruk fra 1. mai.  Bergen Havn og elleve andre norske cruisehavner samarbeidet med DNV GL om å utvikle et system der skipene elektronisk må legge inn et miljøregnskap (også kalt EPI eller environmental port index) når de går fra kai. Skipene som forurenser mest kan komme til å få en økning på 150 prosent på avgiftene som må betales mens de ligger til kai, mens de mer miljøvennlige skipene kan få rabatter på opp til 17 prosent.

– Det skal svi ikke å ta hensyn til miljøkriteriene vi nå legger til grunn. Målet vårt er at alle de rundt 80 skipene som årlig står for mer enn 340 anløp i Bergen skal bli grønnere, sier  Johnny Breivik.

Årets cruiseseong har til nå påmeldt 335 anløp og omlag 620 000 passasjerer.