I dag har vi besøk av årets siste cruiseskip, MS Magellan. Allerede 26. januar 2019 kommer årets første cruiseskip,Viking Sky. Vi har hatt 339 cruiseanløp i år, og for 2019 er det 341 påmeldte anløp. Bergen Havn jobber for en mer bærekraftig cruiseturisme, og et av målene er å få flere skip til Bergen på andre tider av året enn om sommeren. Vi jobber også med andre løsninger som landstrøm til cruise, havneavgifter som premierer de mest miljøvennlige skipene og en begrensning i antall skip og passasjerer per dag.