Dersom dere ønsker å benytte dere av tilbudet  må avfallet sikres godt.  Hentetidspunkt vil være  avhengig av hvor mange bestillinger som kommer inn og hvilke av medlemskommunene som benytter seg av tilbudet. Innsamlet avfall pakkes i «BigBags» slik at de lett kan heises om bord  i båten.

Bestilling kan gjøres ved å kontakte

 

Havnevakt@bergenhavn.no

Bestilling ønskes på E-post.

Bestilling må inneholde :

  • Hvem som bestiller (navn og fra hvilke kommune)
  • Kontaktperson (Slik at «Sydnes» kan få informasjon om mengde og ved evt. spørsmål)
  • Lokasjon (legg ved kartutsnitt om mulig/koordinater)

 

Basert på innmeldinger vil vi legge opp ruten til «Sydnes» slik at vi er mest mulig effektive.