Johnny Breivik, havedirektør i Bergen

1.mai er det interkommunale samarbeidet Bergen og Omland havnevesen historie, og omdannes til et aksjeselskap med navnet Bergen og Omland Havn AS. Den største endringen blir at havnen går fra å være en stor eiendomsaktør til å fokusere fullt og helt på havnedrift og sjøtransport.

Det nye selskapet blir et havnesamarbeid mellom Bergen og omegnskommunene Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden.

Eiendommene til Bergen Havn langs sjøfronten i Bergen sentrum blir nå overtatt av Bergen kommune, mens alle kaifronter skal driftes av havnen. Det nye aksjeselskapet beholder imidlertid hovedanleggene på Jekteviken og rundt Skolten. Godshavnen på Dokken vil i sin helhet bli overtatt av Bergen kommune, men Bergen og Omland havn AS vil leie dette området tilbake fra kommunen frem til godshavnen blir flyttet fra Dokken til Ågotnes. Så snart godshavnen er flyttet, vil dette området bli frigitt til byutvikling.

-Vi setter nå strek for en epoke og flere runder om organisasjonsform, og går inn i en ny fase med nye oppgaver og muligheter, sier havnedirektør Johnny Breivik.  Nå skal vi fokusere fullt og helt på å styrke sjøtransporten og vil bruke ressursene våre på å utvikle en moderne og god havnedrift. Vi ønsker å være en pådriver for fremtidsrettet sjøtransport, og den nye selskapsformen gir oss en unik mulighet til dette.

-Vi er i dialog med eksterne aktører og kompetansemiljøer om nye samarbeidsprosjekter. Selskapet PLUG AS, som vi driver sammen med BKK om elektrifisering av havnen er et godt eksempel på slike nye samarbeidsformer. Jeg er sikker på at vi vil se flere spennende samarbeid i tiden som kommer, understreker Breivik.