En omdømmeundersøkelse som byrået Apeland har utført for KS Bedrift Norske Havner, viser at Bergen havn har et godt omdømme. 25 havner deltok i undersøkelsen som har målt havnenes omdømme, drift og viljen til støtte i lokalbefolkningen i og rundt havnene.

Undersøkelsen viser at 67 prosent kjenner Bergen Havn litt eller godt. Dette er noe høyere enn snittet, hvor 62 prosent kjenner litt eller godt. De fleste som ble spurt forbinder Bergen med cruisetrafikk, Bryggen og næringslivsvirksomhet.

Bergen Havn får en omdømmescore på 71 poeng, noe som er et godt omdømme. Dette er likevel noe lavere enn snittet av alle målte havner som er på 77,8 poeng. Undersøkelsen viser at de største byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har et noe lavere snitt enn de andre målte havnene.

Råd for å bedre omdømmet går mye på å øke miljøfokus, som å benytte landstrøm til skip og å flytte godsterminalen lenger fra sentrum.

-Undersøkelsen er en viktig pekepinn for arbeidet og samfunnsoppdraget vårt, sier havnedirektør Johnny Breivik.

Vi synes det er flott at omdømmet vårt er bra. Vi skal i tiden fremover bli enda bedre på å drive en bærekraftig havn i godt samspill med næringsliv og samfunnet for øvrig.

Her kan du lese mer om undersøkelsen:

Norske Havner – RepTrak 2019 Bergen Havn (003)