-Jeg er glad for tilliten jeg har fått som styreleder i Bergen og Omland Havn AS, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Havnen er en sentral virksomhet både for Bergen og for omegnskommunene.  Vi står foran en spennende utvikling, hvor vi må tenke byutvikling og næringsutvikling samtidig som vi må ivareta bærekraft og miljø. Jeg gleder meg til arbeidet sammen med styret og en kompetent organisasjon med engasjerte medarbeidere.

-Vi ser frem til et godt samarbeid med vår nye styreleder i en spennende tid for selskapet, byen og regionen, sier havnedirektør Johnny Breivik.