Oversiktsbilde cruiseskip i Bergen VPB Media– Dette er et av flere viktige tiltak vi har iverksatt for å bidra til en mer miljøvennlig cruiseturisme, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn.

I dag er hovedregelen at kloakk kan slippes ut minst 300 meter fra land, men Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å utrede strengere krav for utslipp av kloakk fra skip i norske farvann innen utgangen av 2018.

Starter arbeidet rett over sommeren

Bergen Havn ønsker å bidra til at utslippene blir minimale, og starter rett over sommeren arbeidet med det første byggetrinnet som skal føre frem til at levering av kloakk og avfallsvann til offentlig mottak skal bli en realitet.

Pumpeledning og pumpestasjon fra Bontelabo til offentlig mottak skal være ferdig i løpet av høsten. Pumpeanlegg fra Skoltegrunnskaien til offentlig mottak er planlagt å stå ferdig sommeren 2019. Det også jobbes med å få til rørledning fra havnen til kommunale renseanlegg.

Prislappen for prosjektet blir på rundt fire millioner kroner.

Miljøregnskap

Det  jobbes også med å få til rørledning fra havnen til kommunale renseanlegg.

Bergen Havn jobber også med å få en oversikt over cruiseskipenes  kloakkhåndtering.

– Vi jobber med å få frem et miljøregnskap som skal vise hvor store mengder svart – og gråvann som blir hentet i septikbiler på land, sier miljøleder Even Husby i Bergen Havn. Det vil i 2018 være rundt 330 cruiseanløp i Bergen, og rundt 600 000 passasjerer. Det er derfor viktig for oss å få en oversikt over hvor kloakken og avløpsvannet tar vegen, understreker Husby.

Ved siden av ny kloakkløsning, jobbes det nå etter to akser i Bergen havn. Den ene er å fullføre arbeidet med et avgiftssystem som skal premiere de mest miljøvennlige skipene. Den andre aksen er å få landstrøm på plass.