Bergen er Norges største cruisehavn, og den fjerde største cruisehavnen i Europa. I løpet av 2018 vil byen ha 342 cruiseanløp, 31 flere anløp enn i fjor. Skip som ligger til kai har store utslipp av partikler, NOX og CO2, og Bergen Havn og BKK vil nå samarbeide for å få redusert utslippene så snart som mulig.

– BKK er Vestlandets største fornybare energiselskap og driver fra før med blant annet vannkraft, strømnett, fiber, fjernvarme og hurtiglading til elbiler. Nå etablerer vi et felles selskap sammen med Bergen Havn for å bidra til en miljøvennlig utvikling av den maritime transportsektoren gjennom å utvikle og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi, sier konserndirektør i Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.

Søker om støtte fra Enova

Et landstrømanlegg som kan forsyne tre cruiseskip samtidig, vil koste 120 millioner kroner. Bergen Havn søker nå Enova om 50 millioner kroner i investeringsstøtte. Resten av investeringen tar Bergen Havn og BKK sammen, men kostnaden skal over tid dekkes inn av cruiseskipene som besøker Bergen.

– Vårt mål er at skip som ligger til kai i Bergen raskest mulig skal over på landstrøm. Da må vi jobbe for at landstrøm skal være en attraktiv løsning for rederiene. Rederiene og de forurensende skipene må over tid ta størstedelen av kostnadene, men vi er likevel avhengig av støtte fra Enova for å realisere dette prosjektet, sier Breivik.

Utslipp har ingen fremtid

Cruisenæringen er raskt voksende. – Vi har to alternativer i Norge. Enten legger vi til rette for en bærekraftig cruisenæring, eller så har ikke cruiseturismen en fremtid i Norge. Det er ingen grunn til å akseptere at cruisebåter skal forurense i våre havner og fjorder når vi kan fjerne disse utslippene ved å tilby landstrøm, sier Breivik.

 

Det er planlagt 15 landstrømanlegg for offshoreskip og tre anlegg for cruiseskip i Bergen havn