Torgdagen i Bergen 14 juni 2014

Det er så langt ikke innført noe generelt forbud mot å oppholde seg i båthavner eller være på sjøen i egen båt, men Bergen Havn oppfordrer båtfolket om ikke å legge til i Vågen i Bergen. Servicesenteret med dusj, vask og toalett blir holdt stengt på ubestemt tid.

Årets båtsesong står for døren, og vanligvis er det et yrende båtliv i Vågen i Bergen i påsken. I år blir det en annerledes påske for båtfolket.

-Havnen er åpen som sådan, og det er ikke forbudt å legge til kai i Vågen, men vi vil sterkt anbefale båtfolket om ikke å ta turen inn til Bergen slik situasjonen er nå, sier maritim leder Christian Hafstad i Bergen Havn

Foto: Eivind Senneset

Både Redningsselskapet og Kongelig Norsk Båtforbund har gått ut og oppfordret båtfolk til å være forsiktige med å bruke båt i tiden som kommer. Flere kommuner har bedt om klare instrukser fra regjeringen til båtfolket, men så langt er det ikke innført noe generelt forbud mot å oppholde seg i båthavner eller være på sjøen i egen båt.

-Vi støtter oss til oppfordringene om at båtfolket må være forsiktige med å bruke båt nå, sier Christian Hafstad. Det er viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å belaste nødetater og redningstjenester unødig eller utsette disse for smittefare.