– Vi skal være en bærekraftig havn, og landstrøm er et av de viktigste tiltakene for å nå dette målet, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn.

Enova-finansiering har vært utløsende for etableringen, men Bergen Havn, Bergen kommune og Fylkeskommunen har alle bidratt med midler.

Fra offshore til cruise

Så langt er det offshoreskipene som kan benytte seg av landstrøm når de ligger til kai i Bergen, men målet er å kunne få cruiseskipene til også å koble ut motorer og generatorer til strømproduksjon de timene de ligger til kai.

–  Et cruiseskip bruker like mye strøm som en mellomstor norsk kommune, og det er derfor viktig for oss å få strømmen gjennom strømnettet, istedenfor at skipene bruker motor mens de ligger ved kai og slipper ut klimagasser, sier Breivik.

Det er planlagt tre parallelle tilkoblinger på Skolten og Bontelabo, hovedkaiene for cruiseanløp. Om en har finansieringen på plass i 2018, kan en starte bygging i 2019 med mål om ferdigstilling i 2020. Finansieringsbehovet er estimert til 120 millioner kroner.

Andre energiløsninger

Bygging av landstrømanlegg og lading av batteri er det viktigste tiltaket i forhold til å tilrettelegge for nullutslipp for skip i havn. Andre energiløsninger blir også mer aktuelle i tiden fremover, inklusiv flytende naturgass (LNG) og Hydrogen

I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune gjennomføres det også en risikoanalyse i forhold til bunkring av Hydrogen der en ser spesifikt på behovene til passasjerbåter.

 

 

Fakta landstrøm

  • “Sømløs” skifte fra hjelpemotorer til strøm fra land for å opprettholde funksjoner om bord når skip ligger til kai for lasting og lossing.
  • Ved å stanse hjelpemotorene vil ikke skipene slippe ut verken helseskadelige stoffer som NOx, svovel, sot og partikler eller klimagassen CO2.
  • Høyspent: 1000 volt og oppover. Skip som krever høyspent: Cruiseskip, store passasjerferger.
  • Lavspent: 440 V, 690 V, -1000 V): Offshoreskip, frakteskip.
  • På land: Kabel inn til transformator og eventuelt frekvensomformer fra 50 Hz på land til skip som har 60 Hz-anlegg. (Hurtigruten benytter 50 Hz, samme som nettet i Norge.)
  • På skip: Tilkoblingsskap, transformator og kontrollsystem.