Bestilling av time for utstedelse av adgangskort på sms

ISPS-kurs og søknad må være godkjent for at denne tjenesten kan tas i bruk.

Send Navn /Firmanavn/ Fødselsdato til tlf: 40914250 (kun sms-tjeneste på dette nummeret).

Ved feil / utløpte /skade / mistede kort sendes sms til samme telefonnummer.
Merk SMS med Feil / Skade / Mistet og kort nr / kortholder navn.