Landstrøm

Bergen Havn og energiselskapet BKK har sammen etablert selskapet Plug AS (plugport.no) for å bygge landstrømanlegg i havnen, og å bygge Europas landstrømanlegg for cruiseskip. Anlegget som vil stå ferdig i juni 2020 vil kunne forsyne tre cruiseskip med strøm fra land samtidig.

Kontakt person: Thor André Berg. M: +47 95082255  Thor-Andre.Berg@bkk.no