Kaiplass, priser og betingelser

Bergen Havn jobber målrettet med miljø og samfunn og er derfor, sammen med Bergen Kommune og Bergen Reiselivslag, blitt enige om å sette et tak på antall cruiseskip og antall cruisegjester som kommer til byen. Målet er å bidra til at Bergen fortsatt skal være en attraktiv by for innbyggerne og besøkende. Taket innebærer at vi kan ta i mot maksimalt fire cruiseskip per dag, eller 9000 cruisegjester.

Både skipstype og maks antall gjester beregnes ut fra det som til enhver tid er oppdatert i Lloyds Register.

Taket ble innført for nye bookinger vinteren 2017, men Bergen havn respekterer bekreftede reservasjoner. Det vil derfor enkelte dager i 2018 og 2019 være flere enn fire skip og over 9000 cruisegjester i byen.

Bergen havn ønsker å tiltrekke de mest miljøvennlige skipene og tilbyr derfor en miljørabatt for cruiseskip registrert i Environmental Ships Index (ESI). I tillegg innføres graderte priser basert på Environmental Port Index (EPI) fra 2019. Innføring av EPI vil medføre at de skipene som forurenser mest, betaler mest. DNV GL er i sluttfasen med prosjektet. Mer informasjon vil følge i løpet av 2018.

Vi opererer etter førstemann til mølla prinsippet.

Priser 2018 (PDF)
Forretningsbetingelser (PDF)
Forskrift om anløpsavgift (PDF)