Kaiplass, priser og betingelser

På grunn av økende cruisetrafikk og økende antall cruisepassasjerer til Bergen, besluttet Bergen bystyre i oktober 2018 å sette et ønsket tak på  maks tre skip og maks 8000 passasjerer per dag. Bystyret har bedt Bergen Havn om å tilrettelegge for dette.  Målet er å bidra til at Bergen fortsatt skal være en attraktiv by for innbyggerne og besøkende.

Bergen Havn jobber derfor etter prinsippet om maks tre cruiseskip og 8000 cruisepassasjerer per dag for alle nye bestillinger av cruiseanløp til Bergen. Bergen Havn respekterer bestillinger som er gjort før bystyrets vedtak. Det vil derfor enkelte dager i 2019 og 2020 være flere enn tre skip og over 8000 cruisegjester i byen.

Bergen Havn ønsker å tiltrekke seg de mest miljøvennlige skipene og  innfører fra 1.mai 2019 et system for gradering av priser etter hvor mye et skip forurenser mens det ligger til kai(Environmental Port Index-EPI)  Innføring av EPI vil medføre at de skipene som forurenser mest betaler mest, mens skipene som forurenser minst vil få en rabatt på kaivederlagene.

Prisliste (PDF)
Forretningsbetingelser (PDF)
Forskrift om anløpsavgift (PDF)