Bergen kommune har  besluttet at passasjerer og besetning på besøkende cruiseskip ikke skal forlate forlate skipet. Mannskapsbytte tillates forutsatt helsekontroll.

For Cruiseskip og passasjerskip med snuhavn i Bergen gjelder følgende retningslinjer;

Passasjerer og besetning kan forlate skipet forutsatt at helsekontroll før ilandstigning gjennomføres og at rutiner som sikrer nødvendig avstand mellom passasjerer og besetning blir fulgt. Personer med mistenkt smitte skal håndteres etter gjeldende retningslinjer for smittede personer.

Foto: Eivind Senneset