Havnedirektør Johnny Breivik ønsker en marin klynge velkommen til Dokken. Men plassering av fremtidig containerhavn må først avklares.

http:/www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VRGVg1/Den-marine-klyngen-passer-godt-pa-Dokken