– Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift

Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken. 

Bergen er Norges største cruisehavn, med 342 cruiseanløp i 2018.

I september i år etablerte Bergen Havn og BKK et felles selskap med mål om å bygge det første landstrømanlegget til cruise i Bergen. Tirsdag 4. desember ble det kjent at Enova gir 50 millioner kroner i investeringsstøtte til anlegget som koster ca. 120 millioner kroner.

  • Å tilby landstrøm til cruise gir store utslippsreduksjoner og er et viktig signal om at Norge ønsker en utslippsfri skipsfart. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å ha det første landstrømanlegget til cruise i Bergen i drift i 2020. Anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig. Med støtte fra Enova er det bare å brette opp ermene og starte detaljprosjektering og anbudsprosess, sier Breivik.

Erstatter fossil energi med elektrisitet 

BKK er et ledende fornybart energikonsern med vannkraftproduksjon og strømnett som kjernevirksomhet. I høst etablerte konsernet Elektrifisering som en egen satsing for å øke farten i energiomstillingen fra fossilt til fornybart.

  • BKK vil utvikle, eie og drifte infrastruktur for elektrifisering, gjerne sammen med andre. Samarbeidet med Bergen Havn er et godt eksempel på dette. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og bidra til en raskere overgang fra fossil til fornybar energibruk innen maritim transport. Bergen trenger landstrøm og vi er glade for at Enova ønsker å bidra. Det gir prosjektet fart i riktig og nødvendig retning, sier Velken.

 

Kontaktpersoner:

Johnny Breivik, havnedirektør Bergen Havn, tlf: 404 28 820

Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK, tlf: 481 49 732

 

Om landstrøm •      Bergen kommune har vedtatt en ambisjon om å være fossilfri innen 2030. Landstrøm til alle skip innen 2020 inngår som et sektormål i kommunens Grønn Strategi.

  • I Europa er det bare Hamburg og Kristiansand som har landstrømanlegg for cruiseskip. Et anlegg er under utbygging i Kiel. USA har satset mer på landstrøm, og i Nord-Amerika og Canada er det i dag ti havner som tilbyr landstrøm til cruise.
  • Bergen havn ligger langt fremme når det gjelder utbygging av landstrøm. I løpet av vinteren 2019 vil det være i alt 15 leveringspunkter for landstrøm fordelt på de ulike kaiene i Bergen.

 

Om BKK

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innenfor fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter produksjon av vannkraft og annen fornybar energi og utbygging og drift av fiber, strøm og fjernvarme.

 

Om Bergen Havn

Bergen Havn er Norges nest største havn, og Norges største cruisehavn. Havnens viktigste oppgaver er å fremme sjøtransport og forvalte, drifte og utvikle havneområdene.