Cruise Bergen Havn

Første mai startet ordningen med å karakterisere cruiseskips miljøpåvirkning mens de ligger til kai i Bergen Havn. (Environmental Port Index-EPI)

EPI er et verktøy som muliggjør karakterisering av et skips miljøpåvirkning i forbindelse med et havneanløp. Målet er å gjøre EPI til en internasjonalt anerkjent metode for miljøkarakterisering av skip og arbeide for at flest mulig havner benytter EPIs webløsning for evaluering av anløp i egen havn.

EPI-arbeidet er et samarbeid mellom 13 norske havner og DNV GL. Trondheim og Stavanger startet opp arbeidet med EPI  i januar i år, mens Bergen kom i gang første mai. Flere andre havner kommer etter i 2020.

Tilbakemeldingene fra rederiene er så langt positive.

-Målet vårt er at alle de rundt 80 skipene som årlig står for mer enn 340 anløp i Bergen skal bli grønnere, sier havnedirektør Johnny Breivik.

Havnene som er med i nettverket er

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Nordfjord/Olden, Stranda/Geiranger, Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, Aurland/Flåm, Eidfjord

Medlemmene i EPI nettverket samlet på møte hos DNV GL i Bergen for å diskutere erfaringer og videre arbeid med EPI

– Målet vårt er at alle de rundt 80 skipene som årlig står for mer enn 340 anløp i Bergen skal bli grønnere, sier havnedirektør Johnny Breivik.