– Det var veldig kjekt å vinne konkurransen, og jeg gleder meg til å se de stå på rekke og rad på Bryggen, forteller Amelie Urdal noen dager før spannene ble satt ut. Da var hun og medelever ved Årstad videregående skole på besøk på verkstedet til Bergen Havn for å foliere bosspannene med det nye designet.

Noen dager etter står spannene fint utplassert langs Bryggen.

Årstad videregående skole fikke tidligere i vår en forespørsel fra Bergen Havn om elever ved skolen ville være med i designkonkurranse med mål om å gjøre de sorte bosspannene langs Bryggen litt finere. Kriteriene for oppgaven var at motivet skulle handle om det maritime Bergen, sjøfartsbyen, sjøfartshistorien, og at byen har en havn for alle, og at motivet skulle legge vekt på miljøaspektet.

I alt var fire klasser og 85 elever med, og alle sendte inn hvert sitt bidrag. En jury som Bergen Havn satte ned kåret en vinner, og det ble Amelie Urdal.

-Amelie fanget på en svært god måte kriteriene våre. Her er både historikk, det maritime, og det er også lagt vekt på miljøaspektet, sier havnedirektør Johnny Breivik som i forbindelse med utsetting av bosspannene overleverte Amelie et gavekort, samt et eget gavekort på pizza til hele klassen.

-Nå håper vi at spannene får stå i fred sier fagansvarlig Andreas Dyrdal i Bergen Havn. Han har hatt kontakt med skolen, lærerne og elevene under hele prosessen. Håpet er at man unngår tagging, og at folk respekterer det arbeidet disse ungdommene har gjort, sier Dyrdal.

Amelie folierer bosspan