Gods hos Bergen Havn

Å flytte godshavnen i Bergen fra Dokken til Ågotnes fremstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser en fersk analyse gjennomført av Menon Economics .

Funnene i analysen viser blant annet at mye av infrastrukturen som trengs for en ny godshavn allerede på plass på Ågotnes, som betyr at kostnadene ved å investere der ute ikke blir veldig store. Det kreves dessuten allerede en del utbedringer og vedlikehold på Dokken som unngås ved å flytte godshavnen derfra.

I tillegg reduseres seilingstiden for en betydelig andel av skipstrafikken.

Se rapporten her

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV Å RELOKALISERE GODSHAVNEN I BERGEN