Priser og regler

Her finner du prisliste og reglement for fritidsbåter i Bergen havn.

1. april – 30. september

Lystfartøy/fritidsbåter under 15 meter som ikke benyttes til ervervsmessig virksomhet, betaler kaivederlag på kr. 200,- per. døgn.

Fartøy over 15 meter betaler kr. 300,- per døgn.

1. oktober – 31. mars

Lystfartøy/fritidsbåter under 15 meter som ikke benyttes til ervervsmessig virksomhet, betaler kaivederlag på kr. 150,- per døgn.

Fartøy over 15 meter betaler kr. 250,- per døgn.

Kai-opphold uten gyldig betalingskvittering  blir belastet med NOK 500 per døgn.

Denne bestemmelsen gjelder ved betaling på betalingsautomat og ved bruk av appen «GoMarina».

Liggetid ut over 7 døgn skal avtales på forhånd med Bergen havn. Lystfartøy/fritidsbåter kan forlanges flyttet på kort varsel.

Ved fakturering benyttes tabell for lystfartøy/yachter i prislisten.
Her finner du fullstendig prisliste
Her finner du brosjyre med informasjon om branninstruks og fortøyning samt kart over gjestehavnen m.m. (PDF)

Husk:

Det er ikke lov å bade i Vågen og det er strengt forbudt å kaste avfall i havnebassenget eller i kystområdet for øvrig.